Jak funkcjonuje Kancelaria Prawna w Zielonej Górze?

Kancelaria Prawna Zielona Góra to niezwykle wyspecjalizowany zespół wielu fachowców!

Kancelaria Prawna Zielona Góra, a prawo cywilne 

Nasza Kancelaria prawna świadczy usługi z różnych dziedzin prawa, w tym między innymi z prawa cywilnego. Realizujemy usługi dotyczące powództwa o zapłatę. Kieruje ona wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę w postępowaniu najpierw upominawczym albo nakazowym, zwykłym, w ostateczności uzyskanie tytułu wykonawczego.

Oferujemy pomoc prawną w przypadku nabycia wadliwej bądź nie spełniającej oczekiwań rzeczy. Z punktu prawa cywilnego nazywa się to rękojmia oraz gwarancja przy sprzedaży i umowach o dzieło. Pomożemy sformułować właściwie Klientowi roszczenie oraz możemy przeprowadzić całe postępowanie sądowe.

Odnośnie spraw, które dotyczą nieruchomości, obejmujące ochronę posiadania, odszkodowania za korzystanie bez umowy, dochodzenie zapłaty czynszu, eksmisję bądź zasiedzenie nieruchomości. Nasza działalność obejmuje również sprawy dotyczące działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Każda osoba może również zwrócić się do Nas z każdą umową, od na oko prostych umów najmu i sprzedaży, po rozszerzone umowy deweloperskie oraz roboty budowlane. Pomożemy ocenić Klientowi przez kontrahenta warunki współpracy. Przygotowujemy również pisma do dłużników oraz wierzycieli. Za każdym razem pomożemy fachowo przygotować pismo, które zawiera argumentację prawniczą.

Kancelaria Prawna Zielona Góra, a prawo karne

Nasi prawnicy od prawa karnego pomogą w obronie w postępowaniu przygotowawczym czy sądowym. Świadczą również usługi w zakresie przestępstw, a także wykroczeń z kodeksu karnego, wykroczeń, karnego skarbowego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również przepisów karnych, które są uregulowane w innych aktach. Jesteśmy gotowi podjąć się roli oskarżyciela posiłkowego, reprezentując Klientów jako pokrzywdzonym. 

Staramy się reprezentować interesy Klienta w sprawach po uprawomocnieniu się wyroku. Dotyczy to głównie warunkowego zwolnienia z odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w karze, odbywania kary s systemie nadzoru elektronicznego, jak również odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Zielona Góra, a prawo rodzinne

Chyba nikt nie lubi rozwodów. Nasi adwokaci pomogą wybrać Klientowi właściwa drogę postępowania w przypadku, kiedy jest decyzja o rozpadzie małżeństwa. Oferujemy pomoc w przygotowaniu pozwu bądź pisma procesowego oraz przeprowadzeniu postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie bądź za porozumieniem obu stron. Zawsze pamiętamy i dbamy o kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Staramy się z wszelkich sił, aby prowadzone sprawy były jak najmniej bolesne dla Klientów.

Kancelaria Prawna Zielona Góra, a prawo administracyjne

W naszym zakresie obowiązków jest reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, celnymi, jak również sądami administracyjnymi.

Reasumując …

Nikt nie lubi chodzić po sądach, ale zdarzają się sytuacje, których nie da się polubownie załatwić. Wiele osób fizycznych nie zdaje sobie sprawy, iż prawnik jest potrzebny w codziennym życiu osobistym czy też rodzinnym.